Nowoczesne apartamenty w Pobierowie

Regulamin pensjonatu Poznańska 7

Regulamin pokoi gościnnych „Poznańska.7”

Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie Obiektu „Poznańska.7” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż, zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

§1

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku.
 2. Zadatek należy wpłacić najpóźniej 5 dni od momentu dokonania rezerwacji telefonicznej.
 3. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Sytuacja, w której osoby rezerwujące pobyt w Obiekcie wpłaciły zadatek i nie pojawiają się w Obiekcie do godz. 22:00 w dniu zakwaterowania – jest równoznaczna z rezygnacją z pobytu i utratą zadatku.
 5. Odwołanie pobytu oznacza utratę zadatku. W sytuacji, gdy termin pobytu ulegnie zmianie, należy ponownie wpłacić zadatek.

§2

 1. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych, uregulowania należności za cały pobyt z góry oraz opłatę klimatyczną w/g stawek gm. Rewal niezwłocznie po przyjeździe, przed odebraniem kluczy do pokoju.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających; osobom, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny; osobom, które odmawiają podpisania karty meldunkowej.
 3. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.
 4. Opłatę za pobyt można dokonać gotówką w chwili zameldowania w Ośrodku lub opłacić całą kwotę za pobyt przelewem najpóźniej tydzień przed przyjazdem.
 5. Osoby, które w momencie dopełniania formalności w dniu przyjazdu oświadczają, iż termin pobytu ulega zmianie (termin zostaje skrócony), nie zostaną zakwaterowane w Obiekcie i nie zostanie im zwrócony zadatek. W przypadku, gdy osoby te wyrażą zgodę na opłatę całego pobytu, którego termin został ustalony w momencie rezerwacji, wówczas mogą zostać zakwaterowane.
 6. Osobom, które po zakwaterowaniu skrócą swój pobyt nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

§3

 1. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 10:00 do godz. 22:00. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pensjonatu do godz. 22:00. Po godz. 22:00 istnieje obowiązek uiszczenia opłaty za dodatkowe osoby przebywające z gośćmi.
 4. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 8:00.

§4

 1. W Obiekcie akceptujemy zwierzęta – psy ras małych do 8kg.
 2. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że zwierzęta nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym na terenie obiektu.
 3. Właściciele pupila mają obowiązek w momencie dokonywania czynności meldunkowych okazać aktualną książeczkę szczepień psa.
 4. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
 5. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkową opłatą – 20 zł/doba.

§5

 1. Parking jest płatny, niestrzeżony, monitorowany, ogrodzony i zamykany.
 2. Pozostawienie pojazdu na parkingu po zakończonej dobie hotelowej w dniu wyjazdu wiąże się z opłatą parkingową wysokości 50 zł. Wcześniejszy przyjazd i zaparkowanie samochodu przed rozpoczęciem doby hotelowej również wiąże się z opłatą parkingową w wysokości 50 zł.
 3. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd, ani znajdujące się w nim mienie.
 4. Na jeden pokój przysługuje jedno miejsce parkingowe. Parking przysługuje tylko osobom zakwaterowanym w Obiekcie „Poznańska.7”

§6

 1. Wszelkie zastrzeżenia/reklamacje dotyczące jakości usług lub usterek należy zgłosić niezwłocznie w dniu przyjazdu. Zgłoszenie w dniu wyjazdu/wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
 2. W momencie przekazania przez recepcję kluczy do pokoju i posesji, goście ponoszą pełną odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia/zniszczenia oraz utrzymanie czystości w pokojach, jak i na terenie Obiektu.
 3. W przypadku zniszczeń rzeczy/przedmiotów należących do Obiektu „Poznańska.7”, goście są zobowiązani do pokrycia szkody w całości.

§7

 1. Goście korzystający z usług Obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, ppoż., stosować się do zaleceń związanych z COVID-19 oraz w sytuacjach wyjątkowych dostosować się do próśb pracowników Obiektu.
 2. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł. Zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu, po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez osobę zarządzającą budynkiem.
 3. Kaucja nie zostanie zwrócona lub zostanie pobrana w części, gdy:
  1. Goście gotują w pokoju;
  2. Goście palą w pokoju;
  3. Pokój i/lub łazienka zostały przesiąknięte dymem papierosowym;
  4. Wynajęte pomieszczenie nie zostało oddane w należytym porządku;
  5. Nastąpią uszkodzenia wyposażenia kuchni, pokoju, łazienki lub mebli balkonowych;
  6. Nastąpią uszkodzenia na terenie całego Obiektu;
  7. Goście zgubią klucze do pokoju i/lub posesji;
  8. Gdy naruszony zostanie regulamin Obiektu „Poznańska.7”
 4. W pensjonacie zabronione jest:
 5. KATEGOTYCZNIE ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z KUCHENEK GAZOWYCH i ELEKTRYCZNYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO GOTOWANIA, SMAŻENIA, GRILLOWANIA, PIECZENIA;
 6. Korzystanie z własnych urządzeń elektrycznych takich, jak: grzejnik elektryczny, kuchenka elektryczna, toster itp.;
 7. Zakłócanie spokoju innym gościom Obiektu;
 8. Palenie papierosów w budynku;
 9. Udzielanie noclegu osobom trzecim, niezgłoszonym w recepcji;
 10. Wnoszenie rowerów, hulajnóg lub wózków dla dzieci do pokoju.
 11. Przed opuszczeniem obiektu, Goście proszeni są o:
  1. Wyrzucenie śmieci i wszelkich nieczystości;
  2. Segregowanie odpadów;
  3. Zdjęcie używanej pościeli;
  4. Umycie naczyń;
  5. Porządkowanie po sobie tarasu głównego;
 12. Każda osoba łamiąca zasady regulaminu zostanie poproszona o opuszczenie terenu Ośrodka w trybie natychmiastowym bez zwrotu opłaty za pobyt oraz kaucji.

§8

 1. Przed zdaniem kluczy od pokoju i zwrotem kaucji, pracownik ośrodka ma obowiązek sprawdzić stan kwatery.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę pieniędzy, kosztowności i innych rzeczy należących do gości.
 4. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne, np. przerwy w dostawie wody lub prądu, zakłócenia w TV, niestabilne łącze internetowe.

§9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Ośrodka.
 2. Regulamin Ośrodka „Poznańska.7” podaje się do wiadomości przez:
 3. Zamieszczenie go na stronie internetowej;
 4. Umieszczenie go w każdym pokoju;
 5. W drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych w recepcji.

 

Dyrekcja „Poznańska.7”
Życzymy miłego pobytu w naszym obiekcie.

Czas na odpoczynek

Nie ma na co czekać,

zarezerwuj termin już dziś!

Zarezerwuj teraz