Nowoczesne apartamenty w Pobierowie

Regulamin pensjonatu Poznańska 7

 1. Goście korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP, ppoż., stosować się do zaleceń związanych z COVID-19 oraz w sytuacjach wyjątkowych dostosować się do próśb pracowników obiektu.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Zadatek należy wpłacić najpóźniej 7 dni od momentu dokonania rezerwacji telefonicznej. Zadatek nie podlega zwrotowi. 
 3. Sytuacja, w której osoby rezerwujące pobyt w pensjonacie wpłaciły zadatek i nie pojawiają się w pensjonacie do godz. 10:00 dnia następnego jest równoznaczna z rezygnacją z pobytu i utratą zadatku. 
 4. Odwołanie pobytu oznacza utratę zadatku. W sytuacji, gdy termin pobytu ulegnie zmianie, należy ponownie wpłacić zadatek. 
 5. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych, uregulowania należności za cały pobyt z góry oraz opłatę klimatyczną niezwłocznie po przyjeździe, przed odebraniem kluczy do pokoju. 
 6. Opłatę za pobyt można dokonać gotówką lub natychmiastowym przelewem na konto w chwili zameldowania w ośrodku.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. 
 8. Wszelkie zastrzeżenia/reklamacje dotyczące jakości usług lub usterek należy zgłosić niezwłocznie w dniu przyjazdu. Zgłoszenie w dniu wyjazdu/wykwaterowania nie będą rozpatrywane. 
 9. Osoby, które w momencie dopełniania formalności w dniu przyjazdu oświadczają, iż termin pobytu ulega zmianie (termin zostaje skrócony), nie zostaną zakwaterowane w pensjonacie i nie zostanie im zwrócony zadatek. W przypadku, gdy osoby te wyrażą zgodę na opłatę całego pobytu, którego termin został ustalony w momencie rezerwacji, wówczas mogą zostać zakwaterowane. 
 10. Osobom, które po zakwaterowaniu skrócą swój pobyt nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres. 
 11. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, monitorowany i zamykany. Pozostawienie pojazdu na parkingu po zakończonej dobie hotelowej w dniu wyjazdu wiąże się z opłatą parkingową wysokości 50 zł. Wcześniejszy przyjazd i zaparkowanie samochodu przed rozpoczęciem doby hotelowej również wiąże się z opłatą parkingową w wysokości 50 zł. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd, ani znajdujące się w nim mienie. Na jeden pokój przysługuje jedno miejsce parkingowe. Parking przysługuje tylko osobom zakwaterowanym w Pensjonacie „Poznańska.7”
 12. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 13. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 8:00. 
 14. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pensjonatu do godz. 22:00.
 15. W momencie przekazania przez recepcję kluczy do pokoju i posesji, goście ponoszą pełną odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia/zniszczenia oraz utrzymanie czystości w pokojach, jak i na terenie pensjonatu. 
 16. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł. Zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu, po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez osobę zarządzającą budynkiem. Kaucja nie zostanie zwrócona lub zostanie pobrana w części, gdy:
  • Nie zostaną wyrzucone nieczystości z opuszczonego pokoju; 
  • Nie zostaną ściągnięte poszewki;
  • Naczynia w pokoju nie zostały umyte; 
  • Pokój i/lub łazienka zostały przesiąknięte dymem papierosowym;
  • Wynajęte pomieszczenie nie zostało oddane w należytym porządku; 
  • Nastąpią uszkodzenia wyposażenia pokoju, łazienki lub mebli balkonowych; 
  • Nastąpią uszkodzenia na głównym tarasie; 
  • Goście nie uporządkują po sobie tarasu głównego; 
  • Goście nie segregują odpadów; 
  • Goście zgubią klucze do pokoju i/lub posesji;
  • Goście uszkodzą drzwi, wkładki, klamki, lodówkę, czajnik, naczynia, baterię prysznicową, pilota i inne przedmioty znajdujące się w pokoju; 
  • Gdy naruszony zostanie regulamin Pensjonatu „Poznańska.7”
 17. W pensjonacie zabronione jest:
  • Zakłócanie spokoju innym gościom pensjonatu; 
  • Palenie papierosów w budynku; 
  • Udzielanie noclegu osobom trzecim, niezgłoszonym w recepcji; 
  • Korzystanie z własnych urządzeń elektrycznych takich, jak: grzejnik elektryczny, kuchenka elektryczna, toster itp.; 
  • Wnoszenie rowerów, hulajnóg lub wózków dla dzieci do pokoju. 
 18. W przypadku zniszczeń rzeczy/przedmiotów należących do Pensjonatu „Poznańska.7”, goście są zobowiązani do pokrycia szkody w całości.
 19. W pensjonacie nie akceptujemy zwierząt.
 20. Przed zdaniem kluczy od pokoju i zwrotem kaucji, pracownik ośrodka ma obowiązek sprawdzić stan kwatery.
 21. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 22. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę pieniędzy, kosztowności i innych rzeczy należących do gości.
 23. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne, np. przerwy w dostawie wody lub prądu, zakłócenia w TV, niestabilne łącze internetowe.
 24. Każda osoba łamiąca zasady regulaminu zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka bez zwrotu opłaty za pobyt oraz kaucji.
 25. Regulamin Pensjonatu „Poznańska.7” podaje się do wiadomości przez:
  • Zamieszczenie go na stronie internetowej; 
  • W każdym pokoju; 
  • W recepcji; 
  • W drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych w recepcji. 

 

Wpłata zadatku i/lub zameldowanie się w Pensjonacie „Poznańska.7” oraz przyjęcie kluczy do pokoju oznacza akceptację warunków zawartych w „Regulaminie Pensjonatu „Poznańska.7”. 

Czas na odpoczynek

Nie ma na co czekać,

zarezerwuj termin już dziś!

Zarezerwuj teraz